1. Administratorem danych osobowych jest Grundmaster Jakub Walasek, NIP: 8451832729, ul. Karlikowska 15a/14, 81-732 Sopot, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator oświadcza, że przechowuje Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE znanym jako „RODO”).
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane są pozyskiwane.
 4. Osoba, której dane są pozyskiwane przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 5. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane są pozyskiwane przetwarzane są w następujących celach:
  • zapisem na newsletter,
  • korzystaniem z formularza kontaktowego,
  • prośbą o przedstawienie oferty,
  • zawarciem i realizacją umowy,
  • umieszczeniem komentarza pod wpisem na blogu,
  • prowadzenia marketingu produktów Administratora,
  • badania skuteczności działań marketingowych,
  • badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży,
  • obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora przez osoby, której dane są pozyskiwane.
 6. W przypadku Partnerów Biznesowych Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • dokonywanie weryfikacji i oceny Partnera Biznesowego w celu podjęcia decyzji o współpracy, cele kontaktowe – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacja umowy zawartej z Partnerem Biznesowym, w tym jej obsługa, monitorowanie prawidłowości wykonania oraz rozliczenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),4
  • przedstawianie nowych ofert współpracy – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenie ewentualnych sporów i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Administrator zbiera następujące rodzaje danych: • dane konta użytkownika – umożliwiające dostęp do konta klienta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • podstawowe dane osobowe – przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dane osobowe zbierane w ramach Newslettera przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • dane osobowe zbierane w ramach kontaktu z Administratorem przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • dane adresowe – dostawa produktów, proces reklamacji, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
 8. Administrator zobowiązuje się do przechowywania danych osoby, której dane są pozyskiwane możliwie najkrócej w odniesieniu do potrzeb związanych z realizacją procesu sprzedażowego i dostawy towaru. Część danych przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera lub utrzymywanie utworzonego Konta osoby, której dane są pozyskiwane.
 9. Osoba, której dane są pozyskiwane ma prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, w szczególności Konta Klienta na wyraźne żądanie osoby, której dane są pozyskiwane.
 11. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba, której dane są pozyskiwane nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności osoby, której dane są pozyskiwane.
 12. Z powyższych uprawnień osoba, której dane są pozyskiwane może skorzystać poprzez kontakt pisemny: Grundmaster Jakub Walasek, NIP: 8451832729, ul. Gwiaździsta 15a/124, 01-651 Warszawa, bądź poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@zdrowoposypane.pl
 13. Administrator danych osobowych chroni je oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, a także administrator przetwarza dane osoby, której dane są pozyskiwane w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez osoby, której dane są pozyskiwane oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grundmaster Jakub Walasek, NIP: 8451832729, ul. Karlikowska 15a/14, 81-732 Sopot zwany Operatorem Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).